75 yıl önce, Bahçekapı'da açılan ilk şubesi ile İkinci Dünya Savaşı'nın zorlu şartlarında Türkiye'nin ilk özel bankası olarak kurulan, kurulduğu ilk günden bu yana “Hizmette Sınır Yoktur” ilkesi ile ekonominin yanı sıra sosyal, sanatsal ve kültürel alanlarda da ülkemizin geleceğine yön veren değerli üyemiz Yapı Kredi'nin 75. Kuruluş Yıldönümünü en içten dileklerimizle kutluyoruz.

Daha nice yıllarda sektöre, geleceğe ve sorumlu reklamcılığa beraberce katkı sunmak dileğiyle…