95 yıl önce Cumhuriyetimizin ilk ve en önemli adımlarından biri olarak, sınai gelişmeyi başlatmak, ulusal tasarrufları harekete geçirmek, temel ekonomik atılımları finanse etmek gibi yeni kurulan bir ülke için yaşamsal öneme sahip ihtiyaçların karşılanması ideali ile kurulan, günümüzde ekonomik kalkınmanın yanı sıra teknolojik ve toplumsal hayatın gelişiminde de öncü rol üstlenen değerli üyemiz İş Bankası’nın 95. Kuruluş Yıldönümünü gönülden kutlarız.

Daha nice yıllarda, sorumlu reklamcılığa beraberce katkı sunmak dileğiyle…