Gizlilik ve Kullanım Koşulları

1. İngilizce ve Türkçe yayın yapan bu site, Reklamverenler Derneği'ne aittir ve Reklamverenler Derneği tarafından işletilmektedir. İşbu hukuki şartlarda da www.rvd.org.tr olarak anılacaktır. www.rvd.org.tr’de yer alan her türlü görsel ve yazılı malzeme ile uygulamalar tamamen ya da kısmen, Reklamverenler Derneği ve işbirliği içerisinde olduğu kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanmaktadır.

2. www.rvd.org.tr’de yer alan tüm içerikler, uluslararası telif hakları ve ticari marka kanunları tarafından korunmaktadır. Kod ve yazılım da dahil olmak üzere, bu sitedeki hiç bir içerik ve uygulama değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez ya da dağıtılamaz.

3. www.rvd.org.tr, üçüncü şahıslar tarafından idare edilen İnternet sitelerine bağlantılar ve yönlendiriciler sağlamaktadır. Reklamverenler Derneği sitesinde kullandığı ve işbirliği içerisinde olduğu üçüncü şahıs sitelerindeki bilgileri, ürünleri ve hizmetleri hiçbir şekilde işletmemekte ya da denetlememektedir.

4. Reklamverenler Derneği, içeriklerinde bulunan işlevlerin kesintisiz ya da hatadan arınmış olacağının, sorunlu yanlarının giderileceğinin ya da forum alanları ve bunları erişilebilir kılan hizmet birimi de dahil olmak üzere, bu sitenin virüslerden veya başka zararlı unsurlardan arınmış olduğu garantisini vermez.

5. Reklamverenler Derneği, bu sitedeki ya da üçüncü şahıs sitelerindeki malzemelerin kullanımı ya da kullanım sonuçları konusunda, doğruluk, kesinlik, dakiklik, güvenilirlik ya da başka açılardan hiç bir garanti vermez. Kullanıcılar, www.rvd.org.tr’yi ziyaret etmesiyle, gerekli bakım, tamirat ya da düzeltme masraflarının tümünü üstlenmeyi baştan kabul etmiş sayılır.

6. Reklamverenler Derneği web sitesinde yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlerin kullanımı sonucunda doğabilecek doğrudan veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet zararlardan ve olası sair zarar ve masraflardan dolayı Reklamverenler Derneği'un hiç bir şahsi, hukuki ve cezai sorumluluğu mevcut değildir.

7. Reklamverenler Derneği sitesinde üyelik ve kişiselleştirme hizmetleri verebilmek için kullanıcılardan temin edilen kişisel bilgiler (e-mail adresi, doğum tarihi vs.) servisin hizmet amacına yönelik olup, kullanıcılar bizzat aksini talep etmediği sürece Reklamverenler Derneği dışında üçüncü kişilerle hiçbir suretle paylaşılmaz.

8. İleride söz konusu şartları okumamış veya okumuş olup da bunlara uygun davranılmamış olunmasından kaynaklanabilecek olan her türlü maddi ve manevi zarara ilişkin taleplerden Reklamverenler Derneği'nin bu sitedeki her türlü içeriğin hazırlayıcılarının, çalışanlarının, Reklamverenler Derneği'nin yetkilendirdiği kişi ve kuruluşların hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

9. Reklamverenler Derneği işbu hüküm ve şartları dilediği zaman önceden haber vermek zorunda olmaksızın tek taraflı olarak değiştirme ve güncelleme hakkını haizdir.

10. www.rvd.org.tr’ye girdiğiniz andan itibaren yukarıdaki uyarı ve beyanları okumuş olduğunuz farz ve tarafınızca kabul edilmiş sayılmaktadır.

11. Bu anlaşma, Reklamverenler Derneği tarafından, herhangi bir anda, önceden uyarı yapılmaksızın bitirilinceye kadar geçerlidir.