Yıllardır Değişmeyen Kadın Dışses Kullanımı Yüzde 38 ile Effie Awards Türkiye tarihinin en yüksek oranına ulaştı.

Reklamverenler Derneği (RVD) liderliğinde 2018'den beri yürütülen Effie Awards Türkiye Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi Araştırması, Türkiye'deki reklam endüstrisi için daha eşitlikçi, çoğulcu ve kapsayıcı bir sektör yaratmak için rehberlik etmeye devam ediyor. Raporun yayınlanmasından itibaren sektörde yaratılan farkındalık sayesinde, reklamlarda eşitlik adına her yıl olumlu yönde ilerleme kaydediliyor.

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Reklamcılık öğretim üyeleri Dr. Gül Şener ve Dr. Eda Öztürk tarafından hazırlan 2022 raporu kapsamında, 117’si Effie ödüllü, 111'i finalist olmak üzere toplam 228 TV reklamı üzerinden nihai analiz gerçekleştirilmiştir. 

Raporda eşitlik adına gerçekleşen en çarpıcı sonuçlar;

2022 Effie ödüllü ve finalist TV reklamlarında, kadın dışses kullanımı şimdiye kadarki en yüksek oranına erişerek %38 olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz üç seneki kadın dış ses ortalaması %24 idi.

2018'den bugüne genel trend, Effie TV reklamlarında kadın görünürlüğünün eşitlikçi yönde ilerlediğini gösteriyor. 2022 Effie ödüllü ve finalist TV reklamlarında kadın ana karakter oranı %43.

Banka & Finans kadın ana karakter görünürlüğünde en çarpıcı ilerlemeyi gösteren kategori olmaya devam ediyor. 2019-2021 arasında kadın ana karakter ortalaması %37 iken bu oran 2022'de %63 olarak gerçekleşti.

Geleneksel olarak kadınlarla özdeşleştirilen Ev Temizlik ve Bakım reklamlarında erkek ana karakter oranı her yıl artıyor, her 3 TV reklamından 1'inde erkek ana karakter kullanılıyor.

TV Reklamlarında çalışan rolünde gösterilen kadın ana karakterler geçtiğimiz üç sene ortalamasının üzerinde, %34 olarak gerçekleşti.

Evi çekip çeviren rolündeki erkeklerin oranı yükselmeye devam ediyor, 2022’de %10’a yükselmiş durumda.

5. faz araştırma sonuçlarında, eşit görünürlükte niceliksel olarak görmek istediğimiz sonuçlara hızla yaklaşmakla beraber artık daha kapsayıcı ve çoğulcu kadın-erkek temsilleri geliştirmemiz gerektiğini yani niteliğe daha fazla odaklanmamız gerektiğini görüyoruz. Örneğin, 50 yaş üstü erkek ana karakterler kadınlardan 5 kat daha fazla görünürlüğe sahip, büyük beden erkek ana karakterlerin temsiliyeti kadınların 8 katı.

Rapora buradan ulaşabilirsiniz.
Sunuma buradan ulaşabilirsiniz.