Yürütme Kurulları

Reklam Yatırımları ve Dijital Dönüşüm

Amacı ve çalışma alanları: Sektörün sağlıklı ve sürdürülebilir büyümesi için mecraların gelişimi ve çeşitlenmesi, sektörün dijital dönüşümünün takibi, sektör standartlarının belirlenmesi ve sektör geleceğinin yol haritasının çizilmesi.

 • Medya Teknik & Dijital Yürütme Kurulu
 • Yatırımların Ölçümlenmesi Yürütme Kurulu
  • Cross-Media Ölçümü Çalışma Grubu
  • Reklamın Ekonomiye Katkısı Araştırması Çalışma Grubu
 • E-Ticaret Yürütme Kurulu

 

Sürdürülebilir Pazarlama İletişimi

Amacı ve çalışma alanları: Pazarlama ve pazarlama iletişiminin tüm süreçlerinde, sürdürülebilirliğin sahiplenilmesi için çalışmak, tüketicinin farkındalığını artıracak iletişim çalışmalarını teşvik etmek, kapsayıcı ve eşitlikçi çalışmaları desteklemek ve bu uygulamaları yaygınlaştırmak.

 • Reklamda Kapsayıcılık Yürütme Kurulu
  • Reklamda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği – RTCE
 • Sürdürülebilirlik Yürütme Kurulu
  • WFA Gezegen Taahhüdü Çalışma Grubu
  • Herkese Erişim Çalışma Grubu

 

Kurumsal İletişim ve Üye İlişkileri

Amacı ve çalışma alanları: İç ve dış tüm paydaşları kapsayacak şekilde iletişim çalışmalarının planlama ve uygulamasını yapmak, RVD’nin bilinirliğini arttırmak ve sağladığı katma değerli faydaları doğru kurum ve kişilere aktarmak, RVD üyeleri arasında iletişimi arttırmak, potansiyel üyelere ulaşmak yönünde girişimlerde bulunmak, medya mensupları ve idari otorite ile iletişimi planlamak.

 • Hukuk Yürütme Kurulu
 • Sorumlu Reklamcılık Yürütme Kurulu
 • Kurumsal İletişim Yürütme Kurulu
 • Üye İlişkileri Yürütme Kurulu
 • Global Marketer Week 2023 Yürütme Kurulu