Televizyon İzleme Araştırmaları Anonim Şirketi TİAK, 10 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşen I-JIC (International Association of Joint Industry Committees for Media) Genel Kurulu’nda alınan karar ile I-JIC üyesi oldu.


Medya Araştırmaları için Uluslararası Müşterek Endüstri Komiteleri Birliği I-JIC, medya izleyici ölçümü ve araştırmalarında ve denetiminde yer alan Müşterek Endüstri Komiteleri’ni temsil eden uluslararası bir çatı kuruluş olup reklam pazarının tüm önemli oyuncularının, reklamverenlerin, ajansların ve medya sahiplerinin temsil edildiği tarafsız bir oluşumdur.


Çapraz Medya Ölçümü (Cross-media Measurement) adına global çaptaki gelişmelerin ve know-how’ın ülkemize aktarılması adına önemli bir gelişme olduğuna inandığımız bu üyeliğin kapsamını anlatmak adına, I-JIC kuruluşunun faaliyet alanlarını özetlersek:

  • JIC organizasyonlarının dünya çapında geliştirilmesini teşvik etmek
  • Ulusal JIC’lere destek vermek
  • Medya İzleyici Ölçümü Araştırmalarının kalitesini artırmak
  • Medya İzleyici Ölçümü ile ilgili tüm alanların şeffaflaşmasını sağlamak
  • Farklı ulusal reklam pazarlarında Medya İzleyici Ölçümü ve Araştırmasında örnek uygulamalara ilişkin bilgi birikimini yaymak
  • İzleyici ölçümü ve izleyici ölçümünün denetiminde uluslararası bilgi ve belge merkezi olmak
  • Farklı ulusal reklam pazarlarında medya izleyici ölçümü ve araştırmasını denetlemenin olası yollarına ilişkin know-how paylaşımı