Reklamda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Platformu’nun, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine yönelik çözümler üretme hedefiyle hayata geçirdiği ilk proje, Bahçeşehir Üniversitesi Reklamcılık Bölümü işbirliğiyle gerçekleştirilen “Türkiye’deki Effie Ödüllü Televizyon Reklamlarının 10 Yıllık Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi Araştırması” oldu. Bu araştırmadan elde edilen sonuçları Kristal Elma Yaratıcılık Festivali’nin 2. gününde önce basın mensupları ile, daha sonra da Festival Programı çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz oturum yoluyla sektör ile paylaştık. RVD Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Pura, Unilever Kurumsal İletişim Müdürü Ezgi Tokman ve Bahçeşehir Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Reklamcılık Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Gül Şener’in sözcülüğünde gerçekleşen organizasyonlara katılımın yüksek olması, amaçladığımız farkındalığı yaratabilme konusunda bizleri cesaretlendirdi. Özellikle Kristal Elma paneline katılan 200’ün üzerindeki misafirimize konuya gösterdikleri hassasiyet için teşekkür ediyoruz.