URYAD A.Ş.’nin sahibi Ulusal Radyo Yayıncıları Derneği (URYAD) %70 hissesini koruyarak; %10’unu Reklamverenler Derneği’ne (RVD) %10’unu Reklamcılar Derneği’ne (RD), ve %10’unu ise Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği’ne (RATEM) devrediyor. Böylelikle MEK (Müşterek Endüstri Komitesi) yapı kurulmuş olacak ve kurumun adı RİAK olarak değişecek.
 
 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun ve ilgili “Yayın Hizmetlerinin İzlenme ve Dinlenme Oranı Ölçümlerinin Yapılmasına ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”  gereğince URYAD A.Ş, Ekim 2014’te başladığı Radyo Dinleyici Araştırması ölçümlerini güvenilir ve sağlıklı bir biçimde devam ettirmekte olan tek yetkili kurumdur.
 
MEK yapı kurulması ile reklamverenler ve medya ajansları, medya planlarını mevcut araştırma sonuçlarına göre şekillendirecek. Tüm sektörün araştırmalar için kabul ettiği ölçüt  “single currency” olarak kullanılmaya devam edecektir.
 
Radyo gibi etkili bir mecrada, konunun hakimlerinin güçler birliği oluşturması hem sektör için hem de mecra kullanılmasının etkinliği açısından ileriye doğru atılan büyük bir adımdır.