Dünya Reklamverenler Federasyonu (WFA) “Küresel Pazarlama Etkinliği Kültürü Yaratmak” adına 2022 yılında pazarlama liderlerinin katılımıyla başlattığı bir dizi “Forum Connect” toplantılarından elde ettiği görüşleri, Ebiquity ve IPA işbirliğiyle bir araştırmaya dönüştürdü.

Araştırma sonuçlarına göre, etkin pazarlama iletişimi için iyileştirilmesi gereken beş temel alan ön plana çıkıyor, bunlar sırasıyla; daha keskin hatlı süreçler, daha iyi ölçüm, yeni araçlar, daha akıllı içgörüler ve daha fazla işbirliği.

WFA Global Medya Direktörü Matt Green, önemli küresel bulguların derlendiği araştırmanın büyüme için önemli fırsatlar sunduğunu belirtiyor ve tespitlerini şöyle özetliyor: "Bu çalışmanın sonuçları büyüme için muazzam bir fırsat sunuyor. Pazarlamacılar olarak, yalnızca planlarımızı gerçekleştirmeye değil, aynı zamanda faaliyetlerimizin ardındaki 'neden'i anlamaya da odaklanmamızın hayati önem taşıdığını anlatıyor. Ölçüme öncelik vermek ve pazarlama çabalarımızın değerini anlamak hem kısa hem de uzun vadede gerçek etkinliğe giden yolu açacaktır.”

300 reklamveren ve aralarında RVD’nin de yer aldığı 21 ulusal reklamveren derneğinin üyelerinin katıldı küresel anketin sonuçlarını içeren raporu buradan inceleyebilirsiniz.