Markaların ve şirketlerin iletişimlerinde kalıp yargıları nasıl önleyebileceklerine ve reklamlarında daha gerçek ve ilerici karakterlere nasıl yer verebileceklerine dair rehber niteliğindeki Unstereotype Alliance Türkiye Pazarlama İletişimi Oyun Kitabı, neden toplumsal cinsiyete dayalı klişelerden kaçınmamız gerektiğine, küresel ve yerel düzeyde iyi uygulamaların nasıl göründüğüne ve kolektif bir şekilde sektörün nasıl çeşitlilik ve kapsayıcılık konularında ileriye taşınabileceğine dair ortak bir anlayış sunuyor.

Unstereotype Alliance üyeleri herhangi bir iletişim içeriği üretirken, platform tarafından geliştirilen “3P Çerçevesi”ni kullanıyor. İletişimde, “Görünürlük, Bakış Açısı ve Kişilik” unsurlarını temel alan “3P Çerçevesi” ile, insanların tüm çeşitlilikleriyle tasvir edilmeleri için pazarlama iletişimi materyallerinde kolaylıkla uygulanabilecek yönergeler sunuluyor.

Kitap kapsamında, sektöre ilham olması amacıyla, küresel örneklerin yanı sıra Türkiye’den Unstereotype Alliance üyesi markaların, toplumsal cinsiyete duyarlı, çeşitlilik ve kapsayıcılık ilkeleri gözetilerek tasarlanmış, kesişimsel ve klişelerden arındırılmış tasvirlerin yer aldığı vaka çalışmalarına da yer veriliyor.

Oyun Kitabını buradan inceleyebilir, indirebilirsiniz.