WFA önderliğinde 2021 Nisan ayında organize edilen Global Marketer Week’te lansmanı yapılan, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni temel alarak, özellikle iklim değişikliği ve sıfır atık üzerine odaklanan, ana amacı pazarlama ve reklam sektörünü çözümün bir parçası haline getirmek ve pazarlamadan sorumlu üst düzey yöneticilerin, gerek şirket içinde gerek şirket dışında sürdürülebilirlik konusuna liderlik yapması olan Planet Pledge (Gezegen Taahhüdü) inisiyatifinde, WFA’in daveti ve Yönetim Kurulu kararı ile, 27 imzacı dernek arasına RVD de katıldı.

RVD yapılan çalışmaları yakından takip edecek, pazarlama ve reklam sektörümüz için aktivasyon planı hazırlayacak, ülkemizdeki imzacı markaların ve kurumların yönlendirilmesi için liderlik yapacak.

Planet Pledge ile ilgili detaylı bilgi almak için buradan ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.