Yaş 30; RVD’nin Olgunluk ve Üretkenlik Çağı

Reklamverenler Derneği’nin 30. Kuruluş yıldönümünde, 17. Olağan Genel Kurulumuzu gerçekleştirmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz.

30 yaşında olmak demek; Bir sivil toplum örgütü için olgunluk, bir insan için üretkenlik çağı demek. 

Biz her iki çağı da derneğimiz bünyesinde yaşıyoruz ve yaşatıyoruz.

Geçtiğimiz 15 dönemin faaliyet raporlarına baktığımızda, seneler itibarıyla üretkenliğimizin hiç eksilmeden devam ettiğini görebiliriz. Her yıla damga vuran, sektörümüzün gelişimi adına önemli girişimlerimiz var. Özellikle toplumsal değişimin ve dijital dönüşümün hızlandığı son 5 yıl içerisinde, sektördeki aynı amaca hizmet eden paydaşlarımızın katkılarıyla başardığımız işler “yarınları yakalamak” adına umut vadediyor.

Son iki yıl içinde gerçekleştirdiğimiz faaliyetlere baktığımızda ise, pandemi şartlarına rağmen, sektörümüzün sağlıklı gelişimi için kamu otoriteleri ve sektörün önde gelen STK’larıyla işbirliği içinde, aldığımız önemli sorumluluğun farkındalığında, reklam sektörünün geleceği için çok önemli girişimlerimiz var.

2020 - 2021 yıllarına damga vuran önemli işler arasında; 

Reklam Konseyi’nin her şart altında istikrar içinde toplanmasını ve aldığı kararlar ile gelecek için sağlam temeller oluşturmasını,

Reklam ve medya yatırımlarının tek kaynaktan açıklanmasını, 

Sektörün öncü dört derneğinin güçbirliği ile Dijital Pazarlama İletişimi Platformu DPİP’in kuruluşunu,

Reklamın ekonomiye kattığı değeri ölçümleyen araştırmanın Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilmesini, 

Daha eşit reklamlar için Unstereotype Alliance Türkiye platformu liderliğinde gerçekleştirilen “reklamlar değişir, toplum değişir” kampanyasını,

Mobil Mecralar Araştırma Pazarlama ve Reklamcılık Derneği MMA Türkiye’nin dernek vasfına kavuşmasını sayabiliriz.

Gerçekleştirdiğimiz araştırmalar sayesinde, büyüme potansiyeli yüksek “Türk Reklam Sektörü”nün mevcut durumu ve gelişimi adına, artık somut veriler üzerinden konuşabilecek hale geldik. Bu veriler ışığında, daha önceki yıllarda sadece tahmin olarak görülen tüm söylemlerimizin bir bir gerçeğe dönüştüğüne şahit oluyoruz.

Elbette tüm iyi kehanetlerimizin gerçekleştiğini görmek bizi mutlu eder, kötümser olanlar için ise şimdiden önlemlerimizi almamız gerekir.

Acil önlem almamız gereken konulara gelince, biz diyoruz ki;

2021’de toplam yatırım içinden sadece %7 pay alan dört mecranın (basın, açıkhava, radyo ve sinema) geliştirilmesi konusunda, reklamvereni destek vermeye ikna edecek özel projeler üretilmeli.

Perakende sektörünün yükselişiyle üst seviyede oluşan talepler, ticari bağlamda değişik rüzgarlar yaratmıştır. Bu ortam, sağlıklı gelişme bekleyen sistemde gelgitlere neden olmuştur.

Ana görevimiz, tüm mecraların sağlıklı gelişimini sağlamakla birlikte, günlük kısır çekişmelerin yerine uzun vadeli stratejileri monte etmek olmalıdır.

Ölçümün tek çatı altında birleştirilmesi için başlatılan çalışmaları, sektörün tüm tarafları desteklemeli. Ancak tüm mecraların ve yatırımların ölçümlenebilir olduğu, dolayısıyla şeffaflaşmış sektör koşullarında büyüme potansiyeli gerçekleşebilir.

Bu yıl 3. Reklam Konseyinin de ana teması olan Dijital Dönüşüm konusunda, zamana ve hıza uyumlu çalışmalıyız. Sağlıklı bir dönüşüm ve sürdürülebilir büyüme için hem tüketici hem marka hem de yayıncı tarafında standartların oluşturulması adına kamunun da desteğiyle kolektif bir çözüm bulunmalı. 

Bulunacak çözüme, dijital mecrada yapılan iletişim faaliyetlerinin denetlenmesi, yanıltıcılık ile ilgili gerekli aksiyonların zamanında alınarak marka güvenliğinin sağlanması ve tüketicilerin korunması da eklenmeli.

Biz dijital dönüşümden bahsederken, bir yandan da uzun süredir sektörün yaşadığı insan kaynağı sorunu derinleşiyor. İş işten geçmeden, sektöre yeni ve nitelikli insan kaynağının kazandırılması için eğitim kurumları destekli programlar hazırlayalım bununla beraber mevcut yeteneklerin kaybını önlemek ve yetkinliklerini geliştirmek için yeni politikalar geliştirelim.

30. Kuruluş Yıldönümümüz vesilesiyle, bugüne kadar RVD çatısı altında hizmet vermiş tüm Başkanlarımıza, Yönetim Kurullarımıza, üyelerimize, çalışma arkadaşlarımıza ve destek veren tüm paydaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

Biz, 30 yaşımızın verdiği olgunluk ve üretkenliğimizle, reklam sektörünün paydaşlarının birlikte gelişmesi, aynı dili konuşabilmesi ve tüm süreçlerin daha sağlıklı ilerlemesi için özveriyle çalışmaya devam edeceğiz. 

Yarınları birleşerek, şeffaf bir düzende, güçlenerek güzelleştireceğiz.

Saygı ve sevgilerimle,

Ahmet PURA
RVD Yönetim Kurulu Başkanı