Merhaba

Ayşen Akalın
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Değerli Üyelerimiz ve Ziyaretçilerimiz,

2019 yılının ilk yazısını sizlerle derneğimizin yenilenen web sitesinden paylaşmak mutluluk verici. Reklamverenler Derneği’nin her zaman daha iyiye, daha yeniye ve daha gelişmişe ulaşma amacı doğrultusunda hazırlanan yeni web sitemizde aradığınız bilgiye kolayca ulaşmanızı sağlayacak bir yapı hedefledik. Bu konudaki önerilerinizi bize her zaman iletebilirsiniz.

Yılın ilk yazısı olunca, geçtiğimiz yıl dernek ve sektör olarak gündemimizde neler vardı, neler yaptık ve bu yıla etkileri neler olacak paylaşmak isterim. 2018 yılı gerek ülkemiz gerek sektörümüz için hareketli, zorlu ancak olumlu gelişmelerin de yaşandığı bir dönem oldu. Dernek bünyesindeki Yürütme Kurullarımız yıl boyunca aktif olarak çalıştı. Özellikle Sorumlu Reklamcılık Yürütme Kurulumuzun gündemi oldukça yoğundu. Şubat 2018’de RVD üyesi 11 yerli ve çok uluslu gıda şirketinin, bir araya gelerek ülkemizde çocuklara yönelik gıda iletişiminin çerçevesi hakkında bir taahhütte bulunmasına karşın Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nca (RTÜK) Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan liste esas alınarak yapılan düzenlemede, çocuk programlarında reklamına izin verilmeyecek gıdalar "Kırmızı", kriterlere uyulması halinde reklamı yapılabilecek gıdalar "Turuncu" ve reklamı yayınlanabilecekler de "Yeşil" kategoriyle tanımlandı ve Yönetmelik çocuklara reklam konusunda RVD taahhüdü ile aynı çizgide olsa da yetişkinlere reklam konusunda belli kategorilerde kısıtlamalar getirdi. 2019 yılında, dünyada örneği de son derece sınırlı olan yetişkinlere reklamı kısıtlayan düzenlemelerde ekonomik kayıp potansiyeli ve denetlenen gıdanın ulaşılabilirliğine etkileri de dikkate alınarak yeni bir düzenleme yapılması gerekliliği nedeniyle temaslar ve çalışmalar devam edecek.

Diğer yandan 28 Aralık’ta Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik ile 4 yıldır uygulamaya geçmesi ertelenen açık karşılaştırmalı reklamlar tamamen kaldırıldı ve sektör rahat bir nefes aldı.

2018 yılı içinde dijital reklam yatırımları hızını düşürmeden büyümeye devam etti. Sadece Türkiye’de değil, dünyada da hızlı büyümenin getirdiği sorunlar, bu konulara çözüm olması amacıyla uygulamaya konan regülasyon ve yönetmelikler gündemi meşgul etti. WFA (Dünya Reklamverenler Federasyonu), Mayıs 2018’de yayınladığı Global Medya Bildirgesi ile ajansları, teknoloji firmalarını, yayıncıları, platformları ve reklamverenleri daha güvenli, daha şeffaf ve daha tüketici dostu bir ortam yaratılması için birlikte çalışmaya davet etti. Bildirgede yayınlanan ilkeler, reklam sahtekârlığına sıfır tolerans ve ihlal durumunda tazminat, sıkı marka güvenliği koruması, minimum görüntülenme eşikleri, tüm tedarik zincirinde şeffaflık, minimum gereklilik olarak üçüncü parti doğrulaması ve ölçümleme, denetimle ilgili sorunların ortadan kaldırılması, veri şeffaflığı ile standartların geliştirilmesi ve kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi için adım atılmasını öngörüyor; yani medya değer zincirinde yer alan herkesin aksiyon alması gerekiyor. IAB Türkiye ve Reklamcılar Derneği iş birliği ile markaları ve dijitale yapılan reklam yatırımlarını korumak amacıyla kurulan Dijitalde Güvenli Reklam Platformu (GÜR) marka güvenliğini sağlama konusunda global standartların uygulanmasına liderlik etmeyi de öncelik olarak belirlediğinden, TAG (Trustworthy Accountability Group) ile sahteciliğin önüne geçmek ve reklamla fonlanan korsan uygulamaları engellemek amacıyla 2018 yılında bir iş birliği başlattı. Bu iş birliğinin sektörde güvenin artması konusunda çok etkili olacağına inanıyoruz. Tüm bu gelişmeler olurken Dijital Yürütme Kurulu, üyelerinin geniş katılımı ile toplantılar yaptı ve oluşturulan çalışma gruplarında reklamveren açısından sektörün temel sorunlarının belirlenmesi, önceliklendirilmesi ve bu konularda aksiyon planlarının hazırlanması sağlandı. 2019 yılında bu çalışmaların olumlu yansımalarını görmeyi hedefliyoruz. 
2018 yılının son günlerini 19/12/2018 tarihli ve 30630 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 476 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ve yansımaları ile geçirdik. İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin olarak vergi mükellefi olmayan ve dar vergi mükellefi olarak tanımlanan ve Türkiye’de reklam geliri elde eden ancak vergi ödemeyen kurumları kapsayan kararın sonuçları uygulamadaki belirsizlikler nedeniyle en çok reklamvereni etkileyecek gibi görünüyor. Bu konuda RVD olarak gerek kamu gerekse sektör ile temaslar ve çözüm arayışları devam ediyor.  

2017 Kasım ayında kurulan, büyük bir enerji ve inanç ile çalışan Reklamda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu, sektörde ilgili tüm paydaşların katılımı ile uluslararası alanda da sesini duyurmayı amaçlayan bir çalışma planı üzerinden ilerliyor. Unstereotype Alliance’ın yerel birlikler oluşturma konusunda “öncelikli” olarak belirlediği iki ülkeden biri olarak Türkiye’yi seçmesi de bunun bir göstergesi. Kurul çalışmalarımızın başlangıç adımı olarak Bahçeşehir Üniversitesi Reklamcılık Bölümü işbirliğiyle yürütülen son 10 yılın Effie ödülü kazanmış işlerinin toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinden değerlendirildiği araştırma ilk kez Kristal Elma’da sektör ile paylaşıldı ve büyük ilgi ile karşılandı. 489 reklam filminin incelendiği araştırmanın sonuçlarına göre reklamlarda yer alan ana karakterlerin %65’i erkek, %35’i kadın. İncelenen filmlerde dış seste erkek oranı %89 iken kadın oranı sadece %11. Bu oranın kadın ve erkek seslendirme sanatçı sayısının hemen hemen eşit olmasına rağmen bu kadar farklı çıkması şaşırtıcı. Kadınlarda baskın ortam ev iken, erkeklerde ev dışı alanlar. Ayrıca kadınlar belli kalıp rollere sıkışırken erkekler bu konuda daha farklı rollerde temsil ediliyor. Sektörün bu araştırmanın sonuçlarını çok dikkatli okuması ve aksiyon alması gerekiyor.

2018 yılı içinde bu konuda atılan önemli adımlardan biri de bu alanda iyi işlerin sektör yarışmalarında ödüllendirilmeye başlaması oldu. İlk özel ödül Kristal Elma’da verildi. 2019 yılında ise İDA (İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği), PRİDA ödüllerine Toplumsal Cinsiyet Eşitliği kategorisini dahil etti.

Ayrıca, 2019 yılının ilk etkinliği 16 Ocak’ta WFA CEO’su Stephan Loerke’nin de katılımıyla “Reklamda Roller Değişiyor” başlığı altında gerçekleşti. Sektörden 100 kişinin katıldığı organizasyonun açılışını yapan Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Pura, günümüzde algıları değiştirmek ve cinsiyet eşitsizliğini dönüştürmek adına en güçlü kaynağın reklam olduğunu belirterek, RVD olarak, öncelikli faaliyet ve etki alanımız olan reklamlarda cinsiyet dengeli temsili sağlamamız gerektiğini ifade etti. Etkinlik çerçevesinde ayrıca “Bu İşte Eşitlik Var!” başlıklı bir panel de gerçekleştirildi. WPP Türkiye Müdürü Demet İkiler’in moderatörlüğünde düzenlenen panelde TBWA Grup İstanbul CEO’su Burcu Kayımtu, Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Gürgen, Unilever Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Kamuran Uçar ve IPSOS Türkiye CEO’su Sidar Gedik konuşmacı olarak yer aldı. Amacımıza ulaşma yolunda bize eşlik eden tüm yol arkadaşlarımıza gönülden teşekkür ediyoruz. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu’muzun çalışmaları 2019 yılı içinde de arama konferansı, roundtable’lar, eğitimler ve yarışmalarda toplumsal cinsiyet eşitliği ödülleri ile devam edecek.

Kurumsal İletişim ve Üye İlişkileri Yürütme Kurulu’muz, 2018 yılının ikinci yarısında gerçekleştirdiği konkur sonrası yeni ajansımız Taze Fikir ile, ilk etapta daha dinamik ve çağdaş duruşumuzu yansıtan yeni logo tasarımının hayata geçirilmesini sağladı. Bu aşamadan sonra web sitemizin yenilenmesi gerçekleşti ve sosyal medya platformlarındaki RVD hesaplarının optimize edilmesi ile ilgili hazırlıklara başlandı.

2019 yılı, tüm verilere ve değerlendirmelere bakıldığında kolay geçecek bir yıl gibi görünmüyor. Ekonomideki dalgalanmalar, sektörde ihtiyaç duyulan düzenleme ve regülasyonlar, çıkan yasa ve yönetmelikler yapılacak çok iş olduğunu gösteriyor. Ancak, krizler fırsatların en çok yaratıldığı dönemdir. Bu anlamda RVD, üyeleri ve sektör adına gelişmelerin içinde belirleyici ve yönlendirici aktif rol alıp, sektör paydaşları ile olan ilişkilerini güçlendirerek çalışmaya devam edecek.

Herkes için iyi bir yıl olmasını dileyerek, saygılarımı sunuyorum.