MERHABA YAZISI

Değerli Üyelerimiz,

2017 yılının sonlarına yaklaştığımız şu günlerde, Reklamverenler Derneği’nin son dönemdeki faaliyetleri konusunda sizleri bilgilendirmek için bu yazıyı kaleme aldım.

Türkiye’de reklam yatırımları yılın ilk 6 ayını 3,840 milyon TL’de kapadı. Geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %4.9’luk bir artış gözlense de, hala amacımıza ulaşmaktan hayli uzağız. Ekonomilerin motoru olan reklam yatırımlarının Türkiye’de istenilen düzeyde olmaması nedeniyle, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yeni bir atılıma ve yeni bir
şeffaf güç birliğine gereksinim var. İşte tam da bu ihtiyaçtan yola çıkarak, IAB Türkiye ve Reklamcılar Derneği ile birlikte Dijitalde Güvenli Reklam Platformu’nu kurmak için harekete geçtik. Amacımız, sektörün teknolojinin getirdiği yeni düzene uyum sürecine katkı vermek, bu sürecin hızlanmasını desteklemek, yasadışı uygulamalar konusundaki bilgi eksikliğini gidermek ve tedarik zincirinin şeffaflaşmasını sağlamak olacak.

Sektörde yaşanan bir diğer önemli gelişme de AMAR’ın (Açıkhava Medya Araştırmaları Derneği) kuruluşu. Pazarlama iletişimi sektörüne hizmet sunan AÇİAK Açıkhava İzleme ve Araştırma Kurulu’na tüzel kişilik kazandırmak ve gelecekte Açıkhava sektörünün ihtiyaç duyacağı araştırmaları gerçekleştirmek amacıyla oluşturulan AMAR’ın yönetimine, Reklamverenler Derneği olarak biz de katkı sağlayacağız.


Teknoloji, günümüzde izleyicilerin istedikleri içeriğe, istedikleri zamanda, canlı yayın akışına bağlı kalmadan erişmesine imkân veriyor. Ancak, Zaman Kaydırmalı İzlemeler şimdiye kadar TV ölçümlemesine dahil edilemiyordu. Oysa TİAK'ın amacı, ölçülmeyen hiçbir TV içeriğinin kalmamasıydı. Bunun üzerine TİAK Yönetim Kurulu, 2016 yılında Zaman Kaydırmalı İzlemelerin ve ayrıca Çoklu Ekran İzlemelerinin de ölçüme dahil olması için yatırım yapmaya karar verdi. Bu yatırımlar sayesinde bundan böyle, Zaman Kaydırmalı İzlemeler de ölçülebilecek. TV ölçümlemesinde kaydedilen bu önemli gelişme, 21 Eylül’de gerçekleştirilen bir bilgilendirme toplantısı ile konunun tüm ilgililerine duyuruldu.

Bu tür sektörel gelişmeler bizi her zaman heyecanlandırıyor ve sektörle ilgili hayallerimizi canlı tutmamızı sağlıyor. Uzun süredir dile getirdiğimiz ve kurulması için çaba gösterdiğimiz Reklam ve İletişim Federasyonu’nda da sektörde işbirliğini arttırmak ve sürdürebilir konuma getirmek için tüm paydaşların bir araya gelmesini amaçlıyoruz. Kurulma çalışmaları tamamlandığında bu federasyonun da sektöre çok büyük bir güç katacağına inanıyoruz.

Geçtiğimiz dönem, sektör etkinlikleri bakımından da hareketli bir dönem oldu. Medya, iletişim ve yayıncılık sektöründen ulusal ve uluslararası profesyonelleri bir araya getiren Uluslararası İstanbul Film TV Forum ve Fuarı, 28-30 Eylül tarihleri arasında Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. T.C. Ekonomi Bakanlığı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Başbakanlık Tanıtım Fonu desteğiyle Radyo Televizyon Meslek Birliği (RATEM) tarafından organize edilen etkinlikte, biz de Reklamverenler Derneği olarak, 3 oturumda yer aldık. “Transformation of Marketing and Advertisement - Pazarlama ve Reklamın Dönüşümü” konulu oturumda Dünya Reklamverenler Federasyonu’ndan (WFA) Medya ve Dijital Direktörü Matt Green’i ağırladık. Genel Sekreterimiz Yeşim Koçyiğit’in moderatörlüğünü üstlendiği “İzleyici/Dinleyiciyi Anlama - Yeni Nesil İzleyici/Dinleyici Ölçümleri” başlıklı panelin diğer konukları Kantar Media Uluslararası İş Geliştirme Direktörü Renata Uhlarikova ve Nielsen Ürün Sorumlusu Maxim Ryabinko idi. T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu Başkanı Ahmet Erdal’ın moderatörlüğünde ise ben ve IAB Türkiye Başkanı Mahmut Kurşun “Medya Reklam Yatırımları”nı konuştuk.

Kristal Elma 2017 Yaratıcılık Festivali de 5- 6 Ekim tarihlerinde “İnsanlık için Yaratıcılık” ana teması çerçevesinde düzenlendi. Reklamdan tasarıma, dijitalden müziğe kadar farklı sektörlerden 158 profesyonelin konuşmacı olarak katıldığı festivalde toplam 79 oturum gerçekleştirildi. Bu oturumlardan biri de Reklamcılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nil Bağcıoğlu ile birlikte katıldığımız “Ortak Geleceğimiz: Ajans ve Reklamveren Bakış Açısı” başlıklı oturumdu. Kristal Elma Ödül Töreni’nde ise “Yılın Yaratıcılığa Cesaret Veren Reklamveren Özel Ödülleri” dağıtıldı. Üyelerimiz Türkiye İş Bankası, Garanti Bankası, Unilever ve Vodafone’u yaratıcılığa verdikleri destek için tekrar tebrik ediyorum.

Önümüzdeki günlerin yeni gelişmeler getireceğine ve Reklamverenler Derneği olarak, bizim de bu gelişmelerde aktif rol üstleneceğimize olan inancımla sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Ahmet Pura